Disclaimer

Door deze website te gebruiken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en e-books te gebruiken, stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Iedereen Smullen besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie aangeboden op de website is algemeen van aard en is op geen enkele manier bedoeld als persoonlijk advies. Iedereen Smullen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, noch van mogelijk opgelopen directe of indirecte schade als gevolg van het bezoek aan deze website en/of het gebruik van de informatie op deze website, in welke vorm dan ook. Claims hieromtrent zijn uitgesloten. Iedereen Smullen behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf.

Iedereen Smullen is tevens niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of werking van gekoppelde bestanden en/of websites van derden waarnaar wordt verwezen door middel van hyperlinks.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De website en de gehele inhoud (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen etc.) daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is de gebruiker niet toegestaan om enige op deze website weergegeven informatie en/of beeldmateriaal te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, oneigenlijk te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Iedereen Smullen. Contact opnemen hierover kan via info@iedereensmullen.nl.